De campagne Sexy&Safe

Sexting en online flirten hoort erbij tegenwoordig
Een spannend appje. Een sexy selfie. Of daten met iemand die je online hebt leren kennen. Jongeren flirten er online op los. Een groot deel van de jongeren ontvangt of verstuurt weleens sexy beeldmateriaal. Daar is niks mis mee: online flirten en sexting horen tegenwoordig bij een normale, seksuele ontwikkeling. Bovendien is het leuk en opwindend om dat appje te sturen. Of die foto.

Online flirten en sexting heeft helaas ook negatieve kanten
Maar online flirten en sexting kennen ook een andere, minder leuke kant. Een kant met soms grote gevolgen. Bijvoorbeeld als beelden worden doorgestuurd (shame sexting), jongeren ermee worden gechanteerd (sextortion) of als kinderen en jongeren erdoor in handen komen van mensen met verkeerde bedoelingen (grooming).

Het aantal jongeren dat ervaring heeft met deze negatieve kant van sexting neemt de laatste jaren sterk toe. En ook steeds meer kinderen tussen de 10 en 12 jaar krijgen te maken met online kinderlokkers. Deze groomers zoeken kinderen op in games of chats.

Er wordt nog (te) weinig voorlichting over dit thema gegeven
Toch krijgen maar weinig kinderen en jongeren voorlichting over online flirten en sexting. Op school wordt vooral verteld over voortplanting en anticonceptie, thuis wordt vooral de ‘offline’ kant van seks en seksualiteit besproken. Voor veel ouders is online flirten en sexting onbekend terrein. En je kind voorlichting geven over iets dat je zelf niet kent, is knap lastig.

Betrouwbare, heldere informatie over dit onderwerp helpt mee aan de veiligheid van jongeren
Daarom moet meer aandacht worden besteed aan seksuele veiligheid. Online én offline. Kinderen moeten leren welke vragen normaal zijn, en achter welke vragen foute bedoelingen kunnen schuilen. Jongeren moeten weten wat ze kunnen doen als ze in ongewenste situaties belanden. Professionals die werken met jongeren moeten inzicht hebben in welke informatie en voorlichting er nodig zijn. En ouders moeten hun kind kunnen helpen bij deze online ontdekkingstocht. Bijvoorbeeld door zélf de signalen van onveilige situaties te kennen. En te weten wat te doen als een kind online seksueel grensoverschrijdend gedrag – of erger – meemaakt.

De campagne richt zich op jongeren, ouders én docenten
Sociaal Domein Fryslân (SDF) wil dat jongeren seksueel veilig opgroeien en daarom het bewustzijn rondom online en offline seksuele veiligheid, sexting en grooming vergroten. De nieuwe campagnes van SDF en haar partners besteden aandacht aan al die onderwerpen. We richten ons op kinderen en jongeren, ouders én docenten. Zo vergroten we de bewustwording rondom online seksualiteit en gezonde seksuele ontwikkeling. Zodat jongeren seksueel veilig opgroeien en ontdekken hoe mooi seks en seksualiteit kunnen zijn. Zodat ze die spannende appjes en sexy selfies blijven sturen. Maar dan wél op een veilige manier.

 

We vergroten de bewustwording rondom online seksualiteit en gezonde seksuele ontwikkeling. Zodat jongeren seksueel veilig opgroeien en ontdekken hoe mooi seks en seksualiteit kunnen zijn. Zodat ze die spannende appjes en sexy selfies blijven sturen. Maar dan wél op een veilige manier.

Sociaal domein Fryslân (SDF)

Deze campagne is een initiatief van SDF. Dit is een samenwerkingsorganisatie van de Friese gemeenten. We zijn werkzaam op het gebied van de Jeugd- en Participatiewet en de Wmo. Onze organisatie verbindt het beleid van de gemeenten.