Offline

hulp en advies

Wijk- en gebiedsteams

De hulpverleners uit het wijk- of gebiedsteam kunnen je vragen beantwoorden. Op sdfryslan.nl/friese-wijk-en-gebiedsteams-def zie je hoe je het team uit jouw gemeente kunt bereiken.

GGD Fryslân

Bij GGD Fryslân werken pedagogen, mediacoaches en jeugdverpleegkundigen. Zij geven graag tips en advies over de (online) opvoeding van kinderen. Op ggdfryslan.nl/kind-opvoeding zie je welke jeugdverpleegkundige in jouw regio werkt.

Wijkagent of jeugdcoördinator van de politie

De politie krijgt regelmatig te maken met jongeren die (online) in de problemen komen. De wijkagent of jeugdcoördinator kan je helpen om te voorkómen dat problemen ontstaan, maar helpt ook wanneer er al problemen zijn. Zij zijn te bereiken via 0900 8844 of politie.nl/mijn-buurt

Schoolmaatschappelijk werker

Iedere school beschikt over een schoolmaatschappelijk werker of vertrouwenspersoon. Deze kan jou én je kind helpen.

Online

hulp en advies

Veilig Thuis

Deel je zorgen met Veilig Thuis. Dat kan anoniem via de chat op veiligthuisfriesland.nl of door te bellen naar 0800 2000.

Help Wanted

Help Wanted is er voor mensen die online seksueel misbruik hebben meegemaakt. Ook ouders en professionals vinden er advies en praktische hulp. Kijk op helpwanted.nl.