Offline

hulp en advies

GGD Fryslân

Bij GGD Fryslân werken pedagogen, mediacoaches en jeugdverpleegkundigen. Zij geven graag tips en advies over de (online) opvoeding van kinderen. Wil je weten welke GGD-medewerker verbonden is aan jouw school? Kijk dan op ggdfryslan.nl/kind-opvoeding.

Wijkagent of jeugdcoördinator van de politie

De politie krijgt regelmatig te maken met jongeren die (online) in de problemen komen. De wijkagent of jeugdcoördinator kan je helpen om te voorkomen dat problemen ontstaan, maar helpt ook wanneer er al problemen zijn. Zij zijn te bereiken via 0900 8844 of politie.nl/mijn-buurt.

(Regionale) zorgstructuren

Scholen zijn vaak onderdeel van een (regionale) zorgstructuur die erop gericht is om jongeren zo goed mogelijk te helpen bij hun ontwikkeling. Zo zijn er vaak goede contacten met schoolmaatschappelijk werkers, jongerenwerker of gebiedsteams. Betrek hen bij signalen of problemen, zodat je samen een goed plan kunt maken voor slachtoffer én dader.

Online

hulp en advies

Help Wanted

Help Wanted is er voor mensen die online seksueel misbruik hebben meegemaakt. Ook ouders en professionals vinden er advies en praktische hulp. Kijk op helpwanted.nl.

Stappenplan Sexting

Hoe gaat jouw school om met sexting? Stappenplansexting.nl biedt handige stappenplannen, praktische tips, informatie en cijfers om jouw school te helpen tot een passende aanpak te komen