Hoe maak je veilige (online) seksuele ontwikkeling blijvend onderdeel van het schoolbeleid?

We willen het liefst dat elke school tot een aanpak en beleid komt rondom dit thema. En dat dit onder de docenten gaat leven en breed wordt gedragen. Wil jij je hier op jouw school voor inzetten, maar weet je niet hoe? Hieronder vind je een stappenplan!

Hoe bepalen we onze doelen voor een integrale aanpak?

Wat wil je dat je beleid rond veilige (online) seksuele ontwikkeling oplevert? Hoe ambitieus ben je? Wat is haalbaar? Bij welke (wettelijke) kaders moet het passen? Wat zijn de doelen richting kinderen, leerkrachten en ouders?

De link met meer informatie volgt binnenkort

 

Wie moeten we erbij betrekken?

Als je nieuw beleid wilt formuleren gericht op de veilige (online) seksuele ontwikkeling: wie moet je daar (meteen) bij betrekken? Wie heeft invloed? Wie heeft de ideeën en deskundigheid?

De link met meer informatie volgt binnenkort

 

Hoe bepaal ik een samenhangend programma in de bestaande onderwijsactiviteiten?

Bij welke onderdelen in het onderwijsprogramma kun je aansluiten? Wat zijn relevante landelijke themadagen? Wat is een samenhangende opbouw in de verschillende onderwijsactiviteiten? Welke materialen zijn passend en van goede kwaliteit?

De link met meer informatie volgt binnenkort

 

Hoe stel ik een actieplan samen voor mogelijke incidenten?

Wat zijn de belangrijkste stappen die je moet zetten als er een incident is (bijv. wanneer er een naaktfoto van een leerling circuleert)? Wat moet er als eerste gebeuren? Wie neemt er binnen de school welke rol? Wat zijn passende tools?

De link met meer informatie volgt binnenkort

 

Hoe geven we vorm aan de communicatie en afstemming met ouders?

Als het thema ‘veilige online seksuele ontwikkeling’ duidelijker aandacht gaat krijgen op school, moeten ouders daar zorgvuldig in meegenomen worden. Wat zijn activiteiten en materialen die daarbij ondersteunen? Welke externe organisaties kunnen daar een relevante rol in spelen?

De link met meer informatie volgt binnenkort

 

Welke deskundigheids​bevordering is in te zetten voor de onderwijsprofessionals?

Sommige materialen die zijn gericht op de veilige online seksuele ontwikkeling vragen een korte training. Maar het kan ook inspirerend zijn om met andere docenten (van andere scholen) ervaringen te delen. Wat is hierin het intern beleid?

De link met meer informatie volgt binnenkort

 

Hoe evalueren we de ervaringen en de effecten van het beleid?

Wat levert een integraal beleid gericht op een veilige (online) seksuele ontwikkeling uiteindelijk op? Welke ervaringen van kinderen, ouders en leerkrachten neem je mee in de evaluatie? Welke wapenfeiten geven een goede indicatie of het beleid goed is ingezet?

De link met meer informatie volgt binnenkort