Weet jij wat grooming is? Wij leggen het uit!

Het grooming waar we het hier over hebben wordt ook wel 'online kinderlokken' genoemd. Door online het vertrouwen van een kind te winnen, probeert de dader een kind te lokken voor seksueel misbruik of zelfs seksuele uitbuiting. 

Niet alle grooming gaat op dezelfde manier, maar hieronder vertellen we hoe het er vaak uitziet:

Stap 1: Informatie zoeken

De dader zoekt informatie over iemand die slachtoffer kan worden, door bijvoorbeeld de socials te bekijken.

Stap 2: Contact leggen

Daarna wordt het kind door de dader uitgelokt om contact te leggen met de dader. Of legt de dader zelf op een ‘onschuldige’ manier contact.

Stap 3: Vertrouwen winnen en beginnen met praten over seks

Daarna begint de fase waarin de dader vertrouwen probeert te winnen, door zich begripvol te gedragen. En door op een ‘plagende' manier te sturen naar seksuele gespreksonderwerpen. Zo wordt een begin gemaakt met het praten over seks. Op die manier voelt praten over het onderwerp steeds wat 'normaler' en worden grenzen van het kind verlegd.

Stap 4: Risico’s inschatten

Vervolgens schat de dader de risico's in. De dader weet nu hoe de online omgeving van het kind eruit ziet. En hoe het kind zich gedraagt. Het vertrouwen van het slachtoffer wordt dan vaak nog eens getest tijdens het chatten. Ook wordt gelet op de interesse in (seksuele) onderwerpen.

Terughoudendheid of aarzelingen kunnen beteken dat het slachtoffer interesse verliest. Of dat het kind het gesprek deelt met ouders/gezinsleden en/of anderen. Dit is een risico voor de dader en een reden om het gesprek af te breken.

Stap 5: Isoleren van slachtoffer

Daarnaast vraagt de dader naar de omgeving. Zoals of het slachtoffer alleen thuis is, hoe de gezinsrelatie is en of iemand toegang heeft tot de sociale media van het slachtoffer. Deze informatie wordt gebruikt om het doel van de dader te bereiken.

Stap 6: Seksueel misbruik zelf

Het seksueel misbruik kan bestaan uit het verkrijgen van seksueel (online) materiaal, sextortion (afpersen) voor geld of voor meer seksueel materiaal, seksueel misbruik in de offline wereld en zelfs seksuele uitbuiting. 

Stap 7: De post-misbruik fase

Dit is de fase waarin een dader het slachtoffer blijft manipuleren om te zorgen dat de uitbuiting of het misbruik blijft. En/of om te voorkomen dat het slachtoffer anderen vertelt over het misbruik.