Jouw leerlingen
veilig online

Informatie, advies en hulp voor docenten

Jouw leerlingen
veilig online

Informatie, advies en hulp voor docenten

WhatsApp, social media of games: kinderen en jongeren zijn veel online. Die digitale wereld kan leuk en verrijkend zijn, maar kan ook tot vervelende ervaringen leiden. In het onderwijs is daarom steeds meer aandacht voor online veiligheid. Toch kan het lastig zijn om leerlingen goed te begeleiden. Bijvoorbeeld als zij te maken krijgen met (shame)sexting of grooming. Gelukkig zijn er veel organisaties waar je als docent advies kunt krijgen over deze onderwerpen.
Zodat jij, als het nodig is, weet wat je kunt betekenen voor jouw leerlingen.

Op school circuleert een naaktfoto van een leerling. Wat doe jij?

Toolkit voor docenten

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een toolkit over online seksuele weerbaarheid en online seksuele ontwikkeling. Deze toolkit komt medio 2022 beschikbaar.

Preventie, hulp en advies
De toolkit geeft docenten handvatten, tips en lesmateriaal om deze onderwerpen bespreekbaar te maken en te houden in de klas en op hun scholen. Ook biedt het hulp en advies bij wat je kunt doen, als er online seksueel grensoverschrijdend gedrag op jouw school voorkomt.

Deze toolkit wordt ontworpen door ons docentenpanel. Dit panel bestaat uit 15 docenten uit het PO, VO en speciaal onderwijs. Dit wordt gedaan onder begeleiding van het lectoraat Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn van de NHLStenden.

Op de hoogte blijven?
Volg ons op social media en schrijf je in voor onze nieuwsbrief via het contactformulier!

Offline

hulp en advies

GGD Fryslân

Bij GGD Fryslân werken pedagogen, mediacoaches en jeugdverpleegkundigen. Zij geven graag tips en advies over de (online) opvoeding van kinderen. Wil je weten welke GGD-medewerker verbonden is aan jouw school? Kijk dan op ggdfryslan.nl/kind-opvoeding.

Wijkagent of jeugdcoördinator van de politie

De politie krijgt regelmatig te maken met jongeren die (online) in de problemen komen. De wijkagent of jeugdcoördinator kan je helpen om te voorkomen dat problemen ontstaan, maar helpt ook wanneer er al problemen zijn. Zij zijn te bereiken via 0900 8844 of politie.nl/mijn-buurt.

(Regionale) zorgstructuren

Scholen zijn vaak onderdeel van een (regionale) zorgstructuur die erop gericht is om jongeren zo goed mogelijk te helpen bij hun ontwikkeling. Zo zijn er vaak goede contacten met schoolmaatschappelijk werkers, jongerenwerker of gebiedsteams. Betrek hen bij signalen of problemen, zodat je samen een goed plan kunt maken voor slachtoffer én dader.

Online

hulp en advies

Help Wanted

Help Wanted is er voor mensen die online seksueel misbruik hebben meegemaakt. Ook ouders en professionals vinden er advies en praktische hulp. Kijk op helpwanted.nl.

Stappenplan Sexting

Hoe gaat jouw school om met sexting? Stappenplansexting.nl biedt handige stappenplannen, praktische tips, informatie en cijfers om jouw school te helpen tot een passende aanpak te komen